Kotitalousvähennys 2021

Palveluista voi tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen, jonka hakemisessa autan tarvittaessa.


Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena tai veroprosentin pienenemisenä.

Työn teettäjä voi myös hakea verottajalta etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa.
Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennystä saa myös kotitaloustöistä, jotka tehdään vanhempien tai isovanhempien kotona. Henkilön on kuitenkin maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi niitä tällöin maksaa.

Tositteita ei liitetä veroilmoitukseen, vaan työn teettäjän on säilytettävä ne ja esitettävä Verohallinnolle pyydettäessä. Verovähennyksen saamisen edellytyksenä on, että työn suorittava yritys/yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Voit saada kotitalousvähennystä maksimissaan 2 250 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 euron vähennyksen. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai vähennys ylittää enimmäismäärän, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän puolison veroista. Vähennys tehdään samalla tavalla kuin se olisi tehty, jos puoliso itse olisi vähennystä vaatinut.

Kun ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, voit vähentää 40 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamastasi laskusta työn osuus on 5 875 euroa (5 875 euroa x 40 %) – omavastuu 100 euroa = 2 250 euroa.

Lisätietoja

Verohallinto - Kotitaloustyönantajan maksut ja ennakonpidätys

Veronmaksajat - www.veronmaksajat.fi