Kotitalousvähennys 2018

Palveluista voi tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen, jonka hakemisessa autan tarvittaessa.


Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena tai veroprosentin pienenemisenä.

Työn teettäjä voi myös hakea verottajalta etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa.
Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennystä saa myös kotitaloustöistä, jotka tehdään vanhempien tai isovanhempien kotona. Henkilön on kuitenkin maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi niitä tällöin maksaa.

Tositteita ei liitetä veroilmoitukseen, vaan työn teettäjän on säilytettävä ne ja esitettävä Verohallinnolle pyydettäessä. Verovähennyksen saamisen edellytyksenä on, että työn suorittava yritys/yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin.


Täyteen vähennykseen oikeuttavien kustannusten määrä

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 2 400 euroa vuodessa. Vähennykseen liittyy 100 euron omavastuuosuus.

Maksimivähennyksen saa, kun työn osuus on noin 4 999,50 euroa (50 % x 4 999,50 euroa = 2 499,75 euroa – omavastuu 100 euroa = 2 399,75 euroa).

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2018 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Lisätietoja

Verohallinto - Kotitaloustyönantajan maksut ja ennakonpidätys vuonna 2018

Veronmaksajat - www.veronmaksajat.fi